Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭m9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cis'' eis'' gis'' bis''>1
}
A♯m9: a♯–c♯–e♯–g♯–b♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' des'' f'' aes'' c'''>1
}
B♭m9 (Bm9): b♭–d♭–f–a♭–c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gis cis' eis' bis'>1 | <bes, aes des' f' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 gis\4 cis'\3 f'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c♯ e♯ b♯
(h♯)
b♭
(b)
a♭ d♭ f c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais cis' gis' bis'>1 | < bes des' aes' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\4 cis'\3 gis'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
a♯ c♯ g♯ b♯
(h♯)
b♭
(b)
d♭ a♭ c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais cis' gis' bis' eis''>1 | < bes des' aes' c'' f''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\5 cis'\4 gis'\3 c''\2 f''\1>1 s2
 }
>>
a♯ c♯ g♯ b♯
(h♯)
e♯
b♭
(b)
d♭ a♭ c f