Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭m11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cis'' eis'' gis'' bis'' dis'''>1
}
A♯m11: a♯–c♯–e♯–g♯–b♯–d♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' des'' f'' aes'' c''' ees'''>1
}
B♭m11 (Bm11): b♭–d♭–f–a♭–c–e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais, dis gis cis' eis'>1 | < bes, ees aes des' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais,\5 dis\4 gis\3 cis'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
a♯ d♯ g♯ c♯ e♯
b♭
(b)
e♭ a♭ d♭ f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gis cis' dis' >1 | <bes, aes des' ees' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 gis\4 cis'\3 dis'\2 >1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c♯ d♯
b♭
(b)
a♭ d♭ e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais gis' cis'' dis''>1 | < bes aes' des'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\5 gis'\3 cis''\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c♯ d♯
b♭
(b)
a♭ d♭ e♭