Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭m11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fis' ais' cis'' eis'' gis''>1
}
D♯m11: d♯–f♯–a♯–c♯–e♯–g♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' ges' bes' des'' f'' aes''>1
}
E♭m11: e♭–g♭–b♭–d♭–f–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis cis' fis' gis'>1 | < ees des' ges' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 cis'\3 fis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
d♯ c♯ f♯ g♯
e♭ d♭ g♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis gis cis' fis' ais'>1 | < ees aes des' ges' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 gis\4 cis'\3 fis'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
d♯ g♯ c♯ f♯ a♯
e♭ a♭ d♭ g♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cis' fis' gis' >1 | <ees des' ges' aes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 cis'\4 fis'\3 gis'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ c♯ f♯ g♯
e♭ d♭ g♭ a♭