Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭m13

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fis' ais' cis'' eis'' gis'' bis''>1
}
D♯m13: d♯–f♯–a♯–c♯–e♯–g♯–b♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' ges' bes' des'' f'' aes'' c'''>1
}
E♭m13: e♭–g♭–b♭–d♭–f–a♭–c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis cis' fis' bis'>1 | < ees des' ges' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 cis'\3 fis'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
d♯ c♯ f♯ b♯
(h♯)
e♭ d♭ g♭ c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cis' fis' bis' eis''>1 | <ees des' ges' c'' f''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 cis'\4 fis'\3 c''\2 f''\1>1 s2
 }
>>
d♯ c♯ f♯ b♯
(h♯)
e♯
e♭ d♭ g♭ c f