Kitarakirja/Sointuluettelo:Am13

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' c'' e'' g'' b'' d''' fis'''>1
}
Am13: a–c–e–g–b–d–f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a, g c' fis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a,\5 g\3 c'\2 fis'\1>1
 }
>>
a g c f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <a, g c' fis' b'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <a,\6 g\4 c'\3 fis'\2 b'\1>1
 }
>>
a g c f♯ b
(h)