Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭m11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' b' dis'' fis'' ais'' cis'''>1
}
G♯m11: g♯–b–d♯–f♯–a♯–c♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' ces'' ees'' ges'' bes'' des'''>1
}
A♭m11: a♭–c♭–e♭–g♭–b♭–d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fis b cis' >1 | <aes, ges ces' des' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 fis\4 b\3 cis'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ f♯ b
(h)
c♯
a♭ g♭ c♭ d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis fis' b' cis''>1 | < aes ges' ces'' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 fis'\3 b'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ f♯ b
(h)
c♯
a♭ g♭ c♭ d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis cis' fis' b' dis''>1 | < aes des' ges' ces'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 cis'\4 fis'\3 b'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ c♯ f♯ b
(h)
d♯
a♭ d♭ g♭ c♭ e♭