Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭m9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' b' dis'' fis'' ais''>1
}
G♯m9: g♯–b–d♯–f♯–a♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' ces'' ees'' ges'' bes''>1
}
A♭m9: a♭–c♭–e♭–g♭–b♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fis b dis' ais'>1 | <aes, ges ces' ees' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 fis\4 b\3 dis'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
g♯ f♯ b
(h)
d♯ a♯
a♭ g♭ c♭ e♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis b fis' ais'>1 | < aes ces' ges' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 b\3 fis'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
g♯ b
(h)
f♯ a♯
a♭ c♭ g♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis b fis' ais' dis''>1 | < aes ces' ges' bes' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 b\4 fis'\3 ais'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ b
(h)
f♯ a♯ d♯
a♭ c♭ g♭ b♭
(b)
e♭