Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' bis' dis'' fis'' ais''>1
}
G♯9: g♯–b♯–d♯–f♯–a♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' c'' ees'' ges'' bes''>1
}
A♭9: a♭–c–e♭–g♭–b♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, bis, fis ais dis' >1 | <aes, c ges bes ees' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 c\5 fis\4 ais\3 dis'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
f♯ a♯ d♯
a♭ c g♭ b♭
(b)
e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis bis fis' ais'>1 | < aes c' ges' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 c'\3 fis'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
f♯ a♯
a♭ c g♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis bis fis' ais' dis''>1 | < aes c' ges' bes' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 c'\4 fis'\3 ais'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
f♯ a♯ d♯
a♭ c g♭ b♭
(b)
e♭