Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' gis' b' dis''>1
}
C♯9: c♯–e♯–g♯–b–d♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' aes' ces'' ees''>1
}
D♭9: d♭–f–a♭–c♭–e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis eis b dis' gis'>1 | < des f ces' ees' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis\5 f\4 b\3 dis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
c♯ e♯ b
(h)
d♯ g♯
d♭ f c♭ e♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <cis eis b dis' gis' >1 | <des f ces' ees' aes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <cis\6 f\5 b\4 dis'\3 gis'\2 >1 s2
 }
>>
c♯ e♯ b
(h)
d♯ g♯
d♭ f c♭ e♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis' eis' b' dis''>1 | < des' f' ces'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis'\4 f'\3 b'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
c♯ e♯ b
(h)
d♯
d♭ f c♭ e♭