Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯6/9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' gis' ais' dis''>1
}
C♯6/9: c♯–e♯–g♯–a♯–d♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' aes' bes' ees''>1
}
D♭6/9: d♭–f–a♭–b♭–e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis eis ais dis' gis'>1 | < des f bes ees' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis\5 f\4 ais\3 dis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
c♯ e♯ a♯ d♯ g♯
d♭ f b♭
(b)
e♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <cis eis ais dis' gis' cis''>1 | <des f bes ees' aes' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <cis\6 f\5 ais\4 dis'\3 gis'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
c♯ e♯ a♯ d♯ g♯ c♯
d♭ f b♭
(b)
e♭ a♭ d♭