Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭6/9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' ais' bis' eis''>1
}
D♯6/9: d♯–f𝄪–a♯–b♯–e♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' bes' c'' f''>1
}
E♭6/9: e♭–g–b♭–c–f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis fisis bis eis' ais'>1 | < ees g c' f' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 g\4 c'\3 f'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
e♯ a♯
e♭ g c f b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis fisis bis eis' ais' dis''>1 | <ees g c' f' bes' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 g\5 c'\4 f'\3 ais'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
e♯ a♯ d♯
e♭ g c f b♭
(b)
e♭