Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯6/9♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' gis' ais' dis'' fisis''>1
}
C♯6/9♯11: c♯–e♯–g♯–a♯–d♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' aes' bes' ees'' g''>1
}
D♭6/9♯11: d♭–f–a♭–b♭–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis eis ais dis' fisis'>1 | < des f bes ees' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis\5 f\4 ais\3 dis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
c♯ e♯ a♯ d♯ f𝄪
d♭ f b♭
(b)
e♭ g