Kitarakirja/Sointuluettelo:A6/9♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' cis'' e'' fis'' b'' dis'''>1
}
A6/9♯11: a–c♯–e–f♯–b–d♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a cis' fis' b' dis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a\5 cis'\4 fis'\3 b'\2 dis''\1>1
 }
>>
a c♯ f♯ b
(h)
d♯