Kitarakirja/Sointuluettelo:C6/9♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' g' a' d'' fis''>1
}
C6-slash-9♯11: c–e–g–a–d–f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c e a d' fis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 e\4 a\3 d'\2 fis'\1>1
 }
>>
c e a d f♯