Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭6/9♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' bis' dis'' eis'' ais'' cisis'''>1
}
G♯6/9♯11: g♯–b♯–d♯–e♯–a♯–c𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' c'' ees'' f'' bes'' d'''>1
}
A♭6/9♯11: a♭–c–e♭–f–b♭–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis bis eis' ais' cisis''>1 | < aes c' f' bes' d''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 c'\4 f'\3 ais'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
e♯ a♯ c𝄪
a♭ c f b♭
(b)
d