Kitarakirja/Sointuluettelo:A9

C9C♯9 / D♭9D9D♯9 / E♭9E9F9F♯9 / G♭9G9G♯9 / A♭9A9A♯9 / B♭9B9
 A11
A7  • A7(♭9)  A7(♯9)
Aadd9  • A6/9  Amaj9
A9♭5  A9♯5
A7sus2  • Am9  A9sus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' cis'' e'' g'' b''>1
}
A9: a–c♯–e–g–b
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a, e b cis' g'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a,\5 e\4 b\3 cis'\2 g'\1>1
 }
>>
a e b
(h)
c♯ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <a, cis g b e' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <a,\6 cis\5 g\4 b\3 e'\2 >1
 }
>>
a c♯ g b
(h)
e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <a, e g cis' b e'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <a,\6 e\5 g\4 cis'\3 b\2 e'\1>1
 }
>>
a e g c♯ b
(h)
e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a cis' g' b'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a\4 cis'\3 g'\2 b'\1>1
 }
>>
a c♯ g b
(h)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < a cis' g' b' e''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < a\5 cis'\4 g'\3 b'\2 e''\1>1
 }
>>
a c♯ g b
(h)
e