Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭maj7♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cisis'' eis'' gisis'' disis'''>1
}
A♯maj7♯11: a♯–c𝄪–e♯–g𝄪–d𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' d'' f'' a'' e'''>1
}
B♭maj7♯11 (Bmaj7♯11): b♭–d–f–a–e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gisis cisis' disis' >1 | <bes, a d' e' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 a\4 d'\3 e'\2 >1 s2
 }
>>
a♯ g𝄪 c𝄪 d𝄪
b♭
(b)
a d e