Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭maj7♯11

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' ais' cisis'' gisis''>1
}
D♯maj7♯11: d♯–f𝄪–a♯–c𝄪–g𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' bes' d'' a''>1
}
E♭maj7♯11: e♭–g–b♭–d–a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis gisis cisis' fisis'>1 | < ees a d' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\4 a\3 d'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
d♯ g𝄪 c𝄪 f𝄪
e♭ a d g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, dis gisis cisis' fisis' ais'>1 | <bes, ees a d' g' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 dis\5 a\4 d'\3 g'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
a♯ d♯ g𝄪 c𝄪 f𝄪 a♯
b♭
(b)
e♭ a d g b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cisis' fisis' gisis' >1 | <ees d' g' a' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 d'\4 g'\3 a'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ c𝄪 f𝄪 g𝄪
e♭ d g a