Kitarakirja/Sointuluettelo:C

CC♯ / D♭DD♯ / E♭EFF♯ / G♭GG♯ / A♭AA♯ / B♭B
 C(♭9)  Cadd9
 C7  Cmaj7
 C6
 C+
Csus2  • Cm  Csus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' g'>1
}
C: c–e–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c e g c' e'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 e\4 g\3 c'\2 e'\1>1
 }
>>
c e g c e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c g c' e' g'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 g\4 c'\3 e'\2 g'\1>1
 }
>>
c g c e g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c g c' e' g' c''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 g\5 c'\4 e'\3 g'\2 c''\1>1
 }
>>
c g c e g c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c' g' c'' e''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c'\4 g'\3 c''\2 e''\1>1
 }
>>
c g c e