Kitarakirja/Sointuluettelo:C6/9maj7

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' g' a' b' d''>1
}
C6/9maj7: c–e–g–a–b–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c e a d' g' b'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 e\5 a\4 d'\3 g'\2 b'\1>1
 }
>>
c e a d g b
(h)

Huomautukset Muokkaa

Käytännössä sama sointu kuin Cmaj13, sillä maj13-sointuihin ei yleensä soiteta 11:tä.