Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯6/9maj7

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cis'' dis'' eis'' gis''>1
}
F♯6/9maj7: f♯–a♯–c♯–d♯–e♯–g♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' des'' ees'' f'' aes''>1
}
G♭6/9maj7: g♭–b♭–d♭–e♭–f–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, ais, dis gis cis' eis'>1 | <ges, bes, ees aes des' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 ais,\5 dis\4 gis\3 cis'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
f♯ a♯ d♯ g♯ c♯ e♯
g♭ b♭
(b)
e♭ a♭ d♭ f

Huomautukset

muokkaa

Käytännössä sama sointu kuin F♯maj13/G♭maj13, sillä maj13-sointuihin ei yleensä soiteta 11:tä.