Kitarakirja/Sointuluettelo:F/Fmaj7♭5

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <f' a' ces'' e''>1
}
Fmaj7♭5: f–a–c♭–e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < f a ces' e'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < f\4 a\3 b\2 e'\1>1
 }
>>
f a c♭ e


Huomautukset muokkaa

"maj7♭5" vai "maj7♯11"?
Voi vaikuttaa siltä, että nuo kaksi sointua ovat keskenään päällekkäiset, mutta eivät ne ole, sillä maj7♭5 sulkee pois puhtaan kvintin läsnäolon, kun taas maj7♯11:ssä voi olla mukana puhdas kvintti, vaikka siihenkään sitä ei tarvitse välttämättä sisällyttää. Vaikka sävelet ♭5 ja ♯11, tässä tapauksessa C♭ ja B (H), merkitään teoriassa eri säveliksi, ovat ne enharmonisesti samat keskenään, siis käytännössä samat sävelet.