Vuosi: d h min s
trooppinen 365 05 48 46
gregoriaaninen

(kalenterivuoden keskimääräinen pituus)

365 05 49 12
juliaaninen 365 06 0 0
sideerinen 365 06 09 10 = 365,256 d = 8766,158 h
= 3,1558 · 107 s
Kuukausi:
trooppinen 27 07 43 05
synodinen 29 12 44 03 (uudestakuusta uuteenkuuhun)
sideerinen 27 07 43 12 = 27,322 d = 655,72 h
= 2,3606 · 106 s