Lukion taulukot/Epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia

Epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia

muokkaa

Tiheys on ilmoitettu 101,3 kPa:n paineessa ja 0 °C lämpötilassa. Tässä tilassa kaasuina (g) esiintyvien yhdisteiden yksikkö on g dm−3. Muodostumislämmöt on ilmoitettu 101,3 kPa:n paineessa ja 25 °C lämpötilassa.

Kaava M
g mol−1
ρ
g cm−3
Sp.
°C
Kp.
°C
ΔHf
kJ mol−1
Oksideja
Al2O3 102,0 3,97 2015 2980 −1675,7
BaO 153,3 5,72 1918 2000 −634,3
CaO 56,1 3,3 2580 2850 −635,1
ClO2(g) 67,5 3,09 −59,5 102,5
CO(g) 28,0 1,25 −199 −191 −110,5
CO2(g) 44,0 1,98 −78 −393,5
Fe2O3 159,7 5,24 1565 −824,2
Fe3O4 231,6 5,18 1538 −1118,4
H2O 18,0 1,00 0 100 −285,8
H2O2 34,0 1,46 −0,4 152 −187,8
MgO 40,3 3,58 2800 3600 −601,7
N2O(g) 44,0 1,98 −91 −89 82,0
NO(g) 30,0 1,34 −163 −152 90,2
NO2(g) 46,0 1,45 −11 21 33,2
N2O5 108,0 1,64 30 47 11,3
P4O10 283,9 2,39 347 −2984,0
SO2(g) 64,1 2,93 −73 −10 −296,8
SO3 80,1 2,75 17 45 −395,7
Hydridejä
AsH3(g) 78,0 2,7 −116 −55 66,4
HBr(g) 80,9 3,5 −89 −67 −36,4
HCl(g) 36,5 1,0 −115 −85 −92,3
HI(g) 127,9 5,7 −51 −36 26,5
NH3(g) 17,0 0,77 −78 −34 −46,1
NaH 24,0 0,92 800 −56,4
PH3(g) 34,0 −133 −88 5,4
Klorideja
AgCl 143,3 5,56 455 1550 −127,1
AlCl3 133,3 2,44 178 −703,0
CaCl2 111,0 2,15 772 yli 1600 −795,8
FeCl2 126,8 3,16 670 −399,5
KCl 74,6 1,98 776 1505 −436,7
NaCl 58,5 2,17 801 1413 −411,2
NH4Cl 53,5 1,53 520 −314,4
PbCl2 278,1 5,85 501 950 −359,4
ZnCl2 136,3 2,19 262 732 −461,2
Hydroksideja
Ca(OH)2 74,1 2,24 −986,1
KOH 56,1 2,04 360 1320 −424,8
Mg(OH)2 58,3 2,36 −924,5
NaOH 40,0 2,13 318 1390 −425,6
Sulfaatteja
BaSO4 233,4 4,50 1580 −1473,2
CaSO4 136,1 2,96 1450 −1434,1
CuSO4 159,6 3,61 200 −771,4
K2SO4 174,3 2,66 1069 1689 −1437,8
Na2SO4 142,0 2,7 884 −1387,1
Nitraatteja
NaNO3 85,0 2,26 307 −467,9
NH4NO3 80,0 1,73 170 −365,6
KNO3 101,1 2,11 334 −787,5
Happihappoja
HClO4 100,5 1,76 −112 39 −40,6
HNO3 63,0 1,50 −42 83 −174,1
H3PO4 98,0 1,83 42 −1279,0
H2SO4 98,1 1,84 10 338 −814,0