Lukion taulukot/Etuliitteet

Etuliitteet

muokkaa

Seuraavia käytetään ioniyhdisteiden osien ja funktionaalisten ryhmien määrän esittämiseen. (Huom.: ei orgaanisen yhdisteen hiiliketjun pituudelle)

mono
 
di
 
tri
 
tetra
 
penta
 
heksa
 
hepta
 
okta
 
ennea/

nona

deka
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10