Lukion taulukot/Funktionaalisia ryhmiä

Yleisiä orgaanisen kemian funktionaalisia ryhmiä IUPAC:n laskevassa prioriteettijärjestyksessä.

Suhteellinen prioriteetti Aineryhmä Funktionaalisen ryhmän nimi (jos erillinen) Rakenne Etuliite Pääte
1 karboksyylihappo karboksyyliryhmä R–COOH
karboksi- -happo
2 esteri
– –
 
R–COOR'
 
R'-oksikarbonyyli-
-oaatti
3 amidi – – R–CON(R',H)2 karbamoyyli- -amidi
4 nitriili – – R–CN syano- -nitriili
5 aldehydi karbonyyliryhmä R–CHO formyyli- -aali
6 ketoni karbonyyliryhmä
(R',R'')2C=O okso- -oni
7 alkoholi
hydroksyyliryhmä
R–OH
hydroksi- -oli
8 tioli sulfanyyliryhmä

tioliryhmä

R–SH sulfanyyli-

merkapto-

-tioli
9 amiini aminoryhmä R–NH2
amino- -amiini