Lukion taulukot/Kompleksiluvut

Kompleksiluvut
imaginaariyksikkö;
kompleksiluvun z
— reaaliosa
— imaginaariosa
— itseisarvo
— vaihekulma φ
— liittoluku
Eulerin kaava
de Moivren kaava