Lukion taulukot/Liukoisuustuloja

Liukoisuustuloja (25 °C)

muokkaa
Aine Kaava Ks pKs
hopeabromidi AgBr 5,0 · 10−13 12,30
lyijybromidi PbBr2 4,6 · 10−6 5,34
kalsiumfluoridi CaF2 4,0 · 10−11 10,40
lyijyfluoridi PbF2 4,0 · 10−8 7,40
bariumhydroksidi Ba(OH)2 5,0 · 10−3 2,30
kalsiumhydroksidi Ca(OH)2 5,5 · 10−6 5,26
rauta(II)hydroksidi Fe(OH)2 7,9 · 10−16 15,10
rauta(III)hydroksidi Fe(OH)3 2,0 · 10−39 38,70
magnesiumhydroksidi Mg(OH)2 1,1 · 10−11 10,96
lyijyhydroksidi Pb(OH)2 2,0 · 10−16 15,70
sinkkihydroksidi Zn(OH)2 1,8 · 10−14 13,74
hopeajodidi AgI 1,5 · 10−16 15,82
elohopeajodidi Hg2I2 4,5 · 10−19 18,35
lyijyjodidi PbI2 1,4 · 10−8 7,85
bariumkarbonaatti BaCO3 8,1 · 10−9 8,09
kalsiumkarbonaatti CaCO3 8,7 · 10−9 8,06
magnesiumkarbonaatti MgCO3 1,0 · 10−15 15,00
lyijykarbonaatti PbCO3 3,2 · 10−14 13,49
rautakarbonaatti FeCO3 2,1 · 10−11 10,68
hopeakloridi AgCl 1,6 · 10−10 9,80
elohopeakloridi Hg2Cl2 2,0 · 10−18 17,70
lyijykloridi PbCl2 1,6 · 10−5 4,80
hopeakromaatti Ag2CrO4 1,3 · 10−12 11,89
bariumkromaatti BaCrO4 5,0 · 10−10 9,30
lyijykromaatti PbCrO4 2,0 · 10−16 15,70
bariumoksalaatti BaC2O4 1,5 · 10−8 7,82
kalsiumoksalaatti CaC2O4 2,6 · 10−9 8,59
magnesiumoksalaatti MgC2O4 8,6 · 10−5 4,07
lyijyoksalaatti PbC2O4 8,3 · 10−12 11,08
bariumsulfaatti BaSO4 1,1 · 10−10 9,96
elohopeasulfaatti Hg2SO4 8,0 · 10−7 6,10
kalsiumsulfaatti CaSO4 2,4 · 10−5 4,62
strontiumsulfaatti SrSO4 7,6 · 10−7 6,12
lyijysulfaatti PbSO4 1,6 · 10−8 7,80
hopeasulfidi Ag2S 6,3 · 10−51 50,20
kuparisulfidi CuS 1,3 · 10−36 35,89
rautasulfidi FeS 6,3 · 10−18 17,20
elohopeasulfidi HgS 1,6 · 10−52 51,80
lyijysulfidi PbS 1,3 · 10−28 27,89
sinkkisulfidi ZnS 1,6 · 10−24 23,80
bariumfosfaatti Ba3(PO4)2 6,0 · 10−39 38,22
hopeafosfaatti Ag3PO4 1,1 · 10−16 15,96
kalsiumfosfaatti Ca3(PO4)2 1,3 · 10−32 31,89
lyijyfosfaatti Pb3(PO4)2 1,0 · 10−54 54,00