Lukion taulukot/Nesteiden ominaisuuksia

Nesteiden ominaisuuksia

muokkaa
Aine Tiheys
(20 °C)
kg m−3
Viskositeetti
(20 °C)
10−6 Ns m−2
Pintajännitys
(20 °C)
10−3 N m−1
Kriittinen
lämpötila
°C
Kriittinen
paine
MPa
Ominais-
sulamis-
lämpö

kJ kg−1
Ominais-
höyrystymis-
lämpö

kJ kg−1
Tilavuuden
lämpötila-
kerroin
(20—100 °C)
10−3 K−1
Ominais-
lämpökapasi-
teetti (25 °C)

kJ kg−1 K−1
Lämmön-
johtavuus
(20 °C)

W m−1 K−1
asetoni 790 325 23,7 236 4,7 98,0 515 1,43 2,17 0,18
aniliini 1580 4400 44,1 426 5,2 88,0 435 0,84 2,05 0,17
bentseeni 870 652 28,9 289 4,86 127,4 393 1,15 1,71 0,14
bromi 3140 99,5 41,5 315 10,3 67,4 180 1,13 0,46
dietyylieetteri 720 233 17,0 193 3,56 98,1 377 1,62 2,30 0,14
etanoli 790 1230 22,8 243 6,3 109,0 841 1,10 2,43 0,18
glykoli 1120 19900 47,7 374 2 181,0 800 2,43
glyseroli 1270 1,49 · 106 63,4 452 4,5 200,6 0,51 2,43 0,28
tetrakloorimetaani 1600 969 27,0 283 4,5 21,3 193 1,22 0,84 0,10
metanoli 720 597 22,6 240 7,85 99,2 301 1,20 2,50 0,21
nitrobentseeni 1200 2030 43,9 94,1 510 0,83 1,48 0,16
pyridiini 980 974 38,0 347 5,8 91,0 425 1,12 1,65
rikkihappo (98,8 %) 1850 25400 55,1 100,4 511 0,56 1,38
tolueeni 860 590 28,5 321 4,16 71,8 356 1,09 1,72 0,15
typpihappo (98,5 %) 1500 1500 42,7 39,7
vesi 1000 1002 72,8 374 21,83 333,5 2260 0,18 4,18 0,60