Vakioita

muokkaa
Nimi Tunnus Arvo ja yksikkö
normaaliputoamiskiihtyvyys gn 9,80665 m s−2
gravitaatio γ, G 6,67259 · 10−11 Nm2 kg−2
absoluuttisen nollapiste T0 273,15 K
normaali-ilmanpaine p0 101\,325\,Pa
moolinen kaasuvakio R 8,314510 J mol−1 K−1
=0,08314510 bar l mol−1 K−1
Avogadron vakio NA 6,02214076 · 1023 mol−1
Planckin vakio h 6,6260755 · 10−34 Js
=4,135669 · 10−15 eVs
ħ h/2π= 1,05457266 · 10−34 Js
Boltzmannin vakio k 1,380658 · 10−23 J K−1
Rydbergin vakio RH 1,0973731534 · 107 m−1
atomimassayksikkö u 1,6605402 · 10−27 kg
uc2 = 931,5016 MeV
elektronin massa me 9,1093897 · 10−31 kg
= 5,48579903 · 10−4 u
protonin massa mp 1,6726231 · 10−27 kg
= 1,007276470 u
neutronin massa mn 1,6749286 · 10−27 kg
= 1,008664904 u
deuteronin massa md 2,013553214 u
alfahiukkasen massa mα 4,001507 u
Faradayn vakio F eNA=96485,309 C mol−1
alkeisvaraus e 1,60217733 · 10−19 C
elektronin varauksen ja massan osamäärä   1,7588047 · 1011 C kg−1
protonin ja elektronin massojen suhde   1836,152701
sähkövakio, tyhjiön permittiivisyys    8.8541878128 · 10−12 F m−1
tyhjiön permeabiliteetti μ0 1,25663706212\,H m−1
Stefanin-Boltzmannin vakio σ 5,67051 · 10−8 W m−2 K−4
Wienin siirtymisvakio b 2,897756 · 10−3 m · K
valon nopeus tyhjiössä c0 2,99792458 · 108 m s−1