Lukion taulukot/g:n arvoja eri leveysasteilla

Fysiikka

muokkaa

g:n arvoja eri leveysasteilla (merenpinnalla)

muokkaa
Leveysaste 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°
g(m s−2) 9,781 9,782 9,786 9,793 9,802 9,811 9,819 9,826 9,831 9,832

g:n arvot leveyspiirin funktiona saadaan kaavasta g ≈ 9,78049 (1 + 0,0052884 sin2 φ - 0,0000059 sin2 2φ) m/s2.

gHelsinki = 9,8190 m/s2, gOulu = 9,8224 m/s2

Korkeuden vaikutus on ~ 3 · 10−6 m/s2 metriä kohti.