Matematiikka/Kertolaskun erityisopetus

Opetustapoja muokkaa

- kappaleita ruudukkoon - kappaleita n kpl m ryhmään - kertolasku summana (n · m = m + m ...+ m)

- kertotaulu lukusarjana (tulon laskeminen toisen muistetut tulon avulla) - kertotaulun muistamisen "erityissääntöjä" (esim. 9: tuloissa numeroiden summa on 9)

- sanallisena tehtävänä: "niin ja niin monta kertaa" annetaan jokin määrä.

Esimerkkejä muokkaa

... ...

2 · 3 = 3 + 3 = 6


... ... ...

3 · 3 = 3 + 3 + 3 = 9OOOOO OOOOO   2 · 5 = 10


... ... ... ...   4 · 3 = 12         
         

2 · 5 = 10


O O O
O O O

2 · 3 = 6


O O O O   
O O O O  
O O O O  
         
         

3 · 4 = 12

Harjoituksia muokkaa

1. A

OOO
OOO
2 · 3 = ___

1. B

OOOOO
OOOOO
2 · 5 = ___

1. C

OOO
OOO
OOO
3 · 3 = ___

2.

...... ......   2 · 6 = ___

3.

2 · 8 = 8 + 8 = ___

4.

3 · 4 = 4 + ________ = ___

5.

2 · 2 = ___