Tämä wikikirja

Matematiikka-wikikirja sisältää tällä hetkellä lähinnä perustietoa matematiikasta. Muut matematiikkaa käsittelevät sivut sijaitsevat täällä.

Kirjan sisältö

Kirja on jaettu kursseihin, jotka taas on jaettu tunteihin. Kurssi 1 käsittää alakoulun asioita ja kurssi 2 yläkoulun ja toisinaan lukion asioita. Kurssi etenee helpommasta vaikeampaan, joskin toisinaan asiat on järjestetty tärkeyden mukaan. Liitteitä voi käyttää apuna missä tahansa opiskelun vaiheessa. Erityisopetukselle on varattu oma kurssi.

Yksinkertaiset laskutoimitukset (1)

Lukujen merkitseminen ja lukujärjestelmät (1)

Mittaaminen (1)

Laskutoimituksia (2)

Luvuista (2)

Geometria

Yhtälöt ja polynomit (2)

Erityisopetus

Laskutoimitusten erityisopetus

Mittaamisen erityisopetus

Liitteet

Lähteet

Katso myös