Yksi prosentti tarkoittaa yhtä sadasosaa jostakin.

Prosenttiosuuden laskeminen luvusta muokkaa

Prosenttiosuus voidaan laskea seuraavasti:

 . Tässä lasketaan a% luvusta b.

Siis 16 % luvusta 83 on  .

Helpommin voi myös laskea. 84 % luvusta 48 on  . Kyseessä on samat laskut, mutta jälkimmäisessä laskun alkuosa on laskettu valmiiksi, eikä sitä panna laskimeen.

Luvun prosenttiosuus toisesta luvusta muokkaa

Jos halutaan laskea, paljonko 16 on 19:stä, laskukaava on seuraava:  .

Lukuun tehtävä muutos muokkaa

Jos halutaan lisätä lukuun tietty prosenttiosuus tai vähentää siitä jotain, se tehdään seuraavasti:

 • Esimerkki 1. Lukuun 17 tehdään 15 % korotus. Mikä on uusi luku?
  • Vastaus:  .
 • Esimerkki 2. 30 € tuote on 20 % alennuksessa. Mikä on alennuksen jälkeinen hinta?
  • Vastaus 1. Alennuksen suuruus:  , joten uusi hinta   euroa.
  • Vastaus 2.   euroa.

Lukujen vertailu muokkaa

Lukuja voi vertailla erotuksen avulla:

 • Kuinka paljon 10 on pienempi kuin 16 prosentteina?
  • Vastaus: Kaava on   eli luku on   pienempi.
 • Kuinka monta prosenttia 10 on suurempi kuin 4?
  • Vastaus: Kaava on   eli luku on   suurempi.

Luvun muutoksen suuruus prosentteina muokkaa

Tämä lasketaan erotuksen ja alkuperäisen luvun osamääränä.

 • 1. luku 14, 2. luku 21. Kuinka monta prosenttia luku kasvoi?
  • Vastaus: Kaava on   eli muutos on  .
 • 1. luku 13, 2. luku 11,4. Kuinka monta prosenttia luku laski?
  • Vastaus: Kaava sama  , muutos  .