Matematiikka/Suoran yhtälö ja funktio

Tämä luku käsittelee suoran yhtälöitä ja funktioita.

Suoran yhtälö

muokkaa

Suoran yhtälössä on kaksi muuttujaa, x ja y. Muuttujat kuvastavat koordinaatiston x- ja y-akseleita. Esimerkki suoran yhtälöstä:

 

Yhtälöstä voi laskea, mitä on toinen koordinaatti, kun toinen on kerrottu. Jos x = 4, sen voi asettaa x:n paikalle yhtälössä ja laskea y:n arvon.

 

 

Jos y = 3, x:n voi laskea:

 

 

 

Suoran yhtälön voi piirtää kahdella keinolla:

 
Suora y = 2x+3.

1. Taulukko. Piirrä taulukko, jossa ratkaiset y:n arvon, kun x on 0, 1 tai 2.

x y (x, y)
0   (0,3)
1   (1,5)
2   (2,7)

Tämän jälkeen piirrä pisteiden kautta suora.

2. Kulmakertoimen ja vakiotermin avulla. Yhtälössä   3 on vakiotermi ja 2 kulmakerroin. Tämä tarkoittaa, että suora leikkaa y-akselin, kun y = 3, eli kun x = 0, suoralla y = 3. Kulmakerroin 2 tarkoittaa, että kun x lisääntyy yhdellä, y lisääntyy kahdella. Yhtälössä   vakio on -4 ja kulmakerroin -3. Yhtälössä   vakio on 0 ja kulmakerroin 1.

Funktio

muokkaa

Funktio on hieman samanlainen kuin suoran yhtälö, senkin avulla voi piirtää suoran. Tässä esimerkki funktiosta:

 

Kun funktio piirretään suoraksi, funktion arvo ( ) luetaan y-akselilta, ja muuttujan arvo x-akselilta.

 
Funktio f(x) = x+3

Funktioilla voidaan laskea muitakin asioita. Jos esimerkiksi ravintola veloittaa perusmaksun 3 € ja euron jokaisesta sadasta grammasta, voidaan hinta laskea funktiolla  , jossa muuttuja x kuvaa ruoan joka sataa grammaa. Jos ruokaa on vaikka 376 g, hinta on funktiolla laskettuna   euroa. Hinnasta voidaan myös piirtää suora, jonka yhtälö on  . Nollakohta on kohta, jossa y = 0. Nollakohta voidaan katsoa suoralta (milloin suora leikkaa x-akselin) tai se voidaan ratkaista sijoittamalla:

 

 

 

Nollakohta on x = -3.

Suorien leikkaus

muokkaa
 
Funktioiden f(x)=2x+3 ja g(x)=3x-1 leikkaus.

Kaksi suoraa leikkaavat, kun ne ovat täysin samassa pisteessä, kun x ja y on samat. Leikkauspisteen voi laskea tai sen voi päätellä graafisesti. Graafisesti sen voi päätellä piirtämällä suorat, laskemalla seuraavasti:

Suorat:   ja  

Lasketaan x:  

 

 

Lasketaan y:  

Leikkauspiste on (4, 11).

Tehtäviä

muokkaa

Lähes kaikissa tehtävissä vastauksen saa esiin maalaamalla.

  1. Mikä on suoran yhtälön y = 3x + 2 kulmakerroin ja vakiotermi? V: kk = 3, vakio = 2
  2. Piirrä suora y = x + 2.
  3. Piirrä funktio f(x) = 3x + 1.
  4. Mikä on funktioiden f(x) = 2x - 3 ja f(x) = 5x - 9 leikkauspiste? Selvitä graafisesti tai laskemalla. V: (2, 1)
  5. Mikä on funktion f(x) = 4x + 1 arvo, kun x = 4? V: 17
  6. Mikä on funktion f(x) = 9x - 14 nollakohta? V: n. x = 1,6
  7. Paavon autokorjaamo veloittaa autokorjauksesta perusmaksun 200 € ja 60 € työtunnilta. Tee laskusta funktio, jossa x on työtuntien määrä. V: f(x) = 200 + 60x
  8. Mikä on ed. funktion nollakohta? V: n. x = -3,3
  9. Laske autohuollon hinta, kun työtuntien määrä on 7 ed. funktion avulla. V: 620 €
  10. Kuinka monella työtunnilla hinta on 900 €? V: n. 12:lla