Matematiikka/Yhtälöpari

Yhtälöpari tarkoittaa kahta yhtälöä. Ensimmäisen yhtälön x ja toisen yhtälön x ovat sama luku.

Yhtälöparin ratkaisu graafisesti muokkaa

Yhtälöparin voi ratkaista graafisesti piirtämällä ne koordinaatistolle ja katsomalla leikkauspisteen. Huomaa, että tällöin molempien pitää alkaa " ". Yhtälöpareja voi muuttaa niin, että molemmat yhtälöt alkavat em. tavalla.

Yhtälöparin   ratkaisu graafisesti:

 

x = 4 ja y = 11.

Yhtälöparin ratkaisu sijoitusmenetelmällä muokkaa

Käytetään samaa yhtälöparia kuin yllä:  .

Koska molempien yhtälöiden y:iden arvot ovat samat, myös arvot   ja   ovat samat. Siispä  .

 

 

 

y:n arvo ratkaistaan sijoittamalla x jompaan kumpaan yhtälöön. x kannattaa sijoittaa yhtälöön, jossa yhtälö on helpompi. Tässä tapauksessa molemmat yhtälöt ovat yhtä helppoja. Sijoitetaan x ylempään yhtälöön.

 

 

Toinen ratkaisutapa sijoittamalla on se, että kerrottu y:n arvo sijoitetaan toisen yhtälön y:n tilalle:

 

 

 

 

 

 

 

 

V: x=2, y=7.

Tässä tavassa pitää muistaa, että jos polynomia edeltää miinus, se vaikuttaa kaikkiin monomeihin.

 

 

 

 

 

 

 

V: x=6, y=3.

Yhtälöparin ratkaiseminen allekkainlaskuna muokkaa

Yhtälöparista voi tehdä allekkainlaskun. Allekkainlaskussa yhtälöistä saadaan jokin yksirivinen yhtälö. Tavoitteena on, että yksirivisessä yhtälössä on vain yksi muuttuja, jolloin se on ratkaistavissa.

 

Tällöin vähentämällä saamme  .

 

 

 

Sijoitetaan y helpommin ratkaistavassa olevaan yhtälöön.

 

 

 

Vastaus: x=6, y=2. Joskus allekkain yhtälöparin ratkaisemiseen pitää kertoa jomman kumman yhtälön kaikki jäsenet tietyllä luvulla, jotta allekkainlaskussa saadaan jompi kumpi muuttuja kokonaan eliminoitua.

 

Tästä saadaan kertomalla ylempi yhtälö kahdella seuraava yhtälöpari:

 

Jonka jälkeen lasketaan muuttujat:

 

 

 

Sijoitetaan y alkuperäiseen helppoon yhtälöön.

 

 

 

Vastaus: x=4, y=-1.

Yhtälöryhmä muokkaa

Yhtälöryhmässä voi olla enemmän yhtälöitä kuin kaksi. Seuraavassa esimerkki yhtälöryhmästä:

 

Tästä yhtälöryhmästä tehdään kaksi eri yhtälöparia, molemmissa kaksi yhtälöä, jotka ovat molemmat suoraan yhtälöryhmästä. Molemmissa yhtälöpareissa eliminoidaan sama muuttuja. Eliminoidaan x ja tehdään yhtälöryhmästä seuraavat yhtälöparit:

 

 

Eliminoidaan ensin 1. yhtälöryhmästä x vähennyslaskulla.

 

Tästä saadaan yhtälö  . Seuraavaksi toinen yhtälöpari, josta eliminoidaan sama muuttuja, x.

 

Kerrotaan ylempi yhtälö kahdella, jotta saamme eliminoitua x:n.

 

Saadaan yhtälö  .

Laitetaan saadut yhtälöt uuteen yhtälöpariin.

 

Eliminoidaan jompi kumpi muuttuja. z:n eliminointi on helpompaa, joten eliminoidaan se. Kerrotaan ensin ylempi yhtälö kolmella.

 

Tästä saadaan yhtälö  .

 

Jaetaan molemmat puolet kuudellatoista.

 

Sijoitetaan 5 y:n tilalle johonkin kahden muuttujan yhtälöön. Helpompi on  , joten käytetään sitä.

 

 

 

Sijoitetaan y ja z kolmen muuttujan yhtälöön.

 

 

 

 

Vastaus: x = 3, y = 5 ja z = -1.

Tehtäviä muokkaa

Vastauksen saa esiin maalaamalla.

1. Tehtävä: Ratkaise yhtälöparit.

  V: x=1, y=2

  V: x=4, y=7

  V: x=3, y=9

2. Teatteriin myytiin yhteensä 160 lippua. Lastenlippu maksoi 4 € ja aikuisten 6 €. Lipuista saatiin 820 €. Laske myytyjen lastenlippujen ja aikuisten lippujen lkm. V: 90 aikuisten lippua, 70 lastenlippua