Matematiikka/Trigonometria

Tämä luku kertoo trigonometriasta, joka tunnetaan myös nimellä kolmiomittaus. Kolmiomittaus käsittelee nimensä mukaisesti suorakulmaisten kolmioiden mittausta, eli kolmion sivujen pituuksien ja kulmien mittaamista.

Suorakulmainen kolmio ja Pythagoraan lause muokkaa

Suorakulmainen kolmio on kolmio, jossa on suora 90 asteen kulma. Koska kolmion kulmien summa on 180 astetta, niin muiden kulmien summa on 90 astetta.

 

Suorakulmaisen kolmion sivuista käytetään matematiikassa tiettyjä nimityksiä. Suoran kulman viereisistä sivuista käytetään nimeä kateetti, ja jäljelle jäävästä pitkästä sivusta käytetään nimeä hypotenuusa. Hypotenuusa on aina suorakulmaisen kolmion pisin sivu.

Pythagoraan lauseen mukaan  , kun a ja b on kateetit ja c hypotenuusa, eli kateettien neliöiden summa on yhtä suuri kuin hypotenuusan neliön summa. Jos kateetit ovat 7 ja 11, voidaan hypotenuusa laskea Pythagoraan lauseella seuraavasti:

 

 

 

 

 

 

Jos hypotenuusa on 16 ja kateetti a on 7, voidaan kateetti b laskea seuraavasti:

 

 

 

 

 

 

 

Kulmien suuruus ja sivujen suhteet muokkaa

Kateetit ovat aina tietyssä suhteessa hypotenuusaan, mutta suorakulmaisen kolmion sivut ovat myös tietyissä suhteissa toisiinsa ja kolmion muiden kulmien suuruuteen. Jos esimerkiksi kolmion kaksi muuta kulmaa ovat 45°, ovat kateetit tasan yhtä pitkiä, minkä näkee melko helposti, tai jos kolmion yksi kulma on 60° ovat tämän kulman viereiset sivut sellaiset että toinen on kaksi kertaa niin pitkä kuin toinen, mitä ei ehkä näe yhtä helposti.

Tiedot tällaisista suhteista auttavat laskemaan suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia. Jos esimerkiksi tiedetään että suorakulmaisen kolmion yksi kulma on 60° ja tiedetään myös tämän kulman viereisen kateetin pituus, voidaan tästä laskea kolmion hypotenuusan pituus kertomalla kateetti kahdella.

Sini, kosini ja tangentti muokkaa

 

Suorakulmaisen kolmion sivujen suhteita toisiinsa ja kolmion kulmiin kutsutaan erityisillä nimillä. Nämä nimet ovat sini, kosini ja tangentti. Kun suorakulmaisessa kolmiossa käsiteltävän kulman vastainen kateetti on a, viereinen b ja hypotenuusa on c,

 

 

 .

Sini on siis tiedetystä kulmasta katsottuna vastaisen kateetin ja hypotenuustan suhde, kosini viereisen kateetin ja hypotenuusan suhde ja tangentti kateettien välinen suhde.

Laskutoimituksia trigonometrisillä funktioilla muokkaa

Kuvan kolmion sivun a pituus on 6 cm ja kulma   on 35 astetta. Lasketaan hypotenuusa. Koska olemme maininneet kulmaan   verrattuna vastaisen kateetin ja hypotenuusan, kulma voidaan laskea sinillä. Sijoitetaan sinin kaavaan kyseessä olevat luvut ja ratkaistaan hypotenuusa.

 

 

 

 

Hypotenuusan pituus on noin 10,5 cm.

Kulman laskeminen muokkaa

Kun tiedetään vähintään kaksi sivua, kaikki kolmion kulmat voidaan laskea. Suora kulma on 90 astetta ja kolmion kulmien summa on 180 astetta. Kun tiedetään kaksi sivua, voidaan käyttää trigonometristen funktioiden käänteisfunktioita. Käyttäen yhä ylläolevaa kolmiota,

 

 

 

Jos tiedämme, että kulmasta   katsottuna vastainen kateetti on 5 ja viereinen 7, voimme laskea kulman   suuruuden. Koska tiedämme molempien kateettien pituudet, käytämme tangenttia. Sijoitetaan tiedetyt arvot laskukaavaan.

 

 

 

 

 

Kulma   on noin 36 astetta.

Kolmioiden yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus muokkaa

Kolmioiden yhdenmuotoisuus muokkaa

Yhdenmuotoiset kolmiot eivät välttämättä ole samankokoiset, mutta niiden kulmat ovat samat ja niiden kateetit ovat samassa suhteessa. Mikäli kolmion kaksi kulmaa ovat samat, on myös kolmas kulma sama, ja tällöin kolmiot ovat yhdenmuotoiset (kk-sääntö). Tämä johtuu siitä, että kolmion kulmien summa on aina  .

Yhdenmuotoisuutta merkitään merkillä ~ ja yhtenevyyttä merkillä  .

Kolmioiden yhtenevyys muokkaa

Yhtenevät kolmiot ovat samankokoiset ja -muotoiset, mutta ne voivat olla toisin päin. Kolmioiden yhtenevyys voidaan todistaa yhtenevyyslauseella, jotka ovat:

Lause sss muokkaa

Jos kolmion kaikki sivut ovat yhtä pitkät kuin vastinsivut toisessa kolmiossa, ovat kolmiot yhtenevät.

Lause sks muokkaa

Jos kolmion kaksi sivua ja niiden välinen kulma vastaavat toisen kolmion vastinosia, ovat kolmiot yhtenevät.

Lause ksk muokkaa

Jos kolmion kaksi kulmaa ja niiden välinen sivu vastaavat toisen kolmion vastinosia, ovat kolmiot yhtenevät.

Lause kks muokkaa

Jos kolmion kaksi kulmaa ja toisen vastainen sivu vastaavat toisen kolmion vastinosia, ovat kolmiot yhtenevät.

Lause ssk + lisäehto muokkaa

Jos kolmion kaksi sivua ja toisen vastainen kulma vastaavat toisen kolmion vastinosia ja kulmat ovat samanlaatuiset (terävä, suora tai tylppä), ovat kolmiot yhtenevät.

Sinilause ja kosinilause muokkaa

 

Latinalaista kirjainta (kolmion sivu) vastaa aina vastaava kreikkalainen kirjain (kolmion kulma). Sekä sini- että kosinilause toimivat terävä- ja tylppäkulmaisilla kolmioilla, ei vain suorakulmaisilla.

Sinilause muokkaa

Sinilause on seuraava:

 

Sinilauseesta usein jätetään yksi suhde pois. Sinilauseesta voidaan ratkaista yksi neljästä kertomalla ristiin tai kertomalla koko yhtälö puolittain jollakin.

Kosinilause muokkaa

Kosinilause eli laajennettu Pythagoraan lause on seuraava:

 

Kosinilauseen voi kirjoittaa myös seuraavasti:

 

 

Kosinilauseesta voi ratkaista sivun sijoittamalla paikalleen jotkin luvut, mutta kulman ratkaisemiseen tarvitaan joitakin muita yhtälönratkaisukeinoja.

Tehtäviä muokkaa

Pythagoraan lause muokkaa

 1. Kolmion kateetit ovat 5,0 ja 7,0. Mikä on kolmannen sivun pituus?
 2. Kolmion kateetit ovat 6,1 ja 7,7. Mikä on kolmannen sivun pituus?
 3. Kolmion kateetti on 4,5 ja hypotenuusa 8,8. Mikä on toisen kateetin pituus?
 4. Kolmion kateetti on 0,6 ja hypotenuusa 41,0. Mikä on toisen kateetin pituus?
 5. Kolmion kaksi sivua ovat 2,3 ja 5,1. Mikä on kolmannen sivun pituus?
 6. Kolmion sivut ovat 5,5, 6,1 ja 8,2. Onko kolmio suorakulmainen?
 7. Kolmion sivut ovat 3,0, 4,0 ja 5,0. Onko kolmio suorakulmainen?
 8. Laatikon pituus on 4,6 cm ja leveys 6,6 cm sekä syvyys mitätön. Mahtuuko 8,2 cmmittainen ohut kappale laatikkoon?
 9. Laatikon pituus on 4,6 cm, leveys 6,6 cm ja syvyys 3,1 cm. Mahtuuko 8,2 cm ohut kappale laatikkoon?

Sini, kosini ja tangentti muokkaa

 

Tehtävät perustuvat viereisen kuvan suorakulmaiseen kolmioon.

 • Laske, mitä on kulman   sini, kosini ja tangentti.
  1. Laske, mitä on kulman   sini, kosini ja tangentti.
  2. Kolmion hypotenuusa c on 4,0 ja kulma  . Laske kateetti a.
  3. Kolmion kateetti a on 4,0 ja kulma  . Laske hypotenuusa c.
  4. Kolmion kateetti b on 4,0 ja kulma  . Laske hypotenuusa c.
  5. Kolmion hypotenuusa c on 4,0 ja kulma  . Laske kateetti a.
  6. Kolmion kateetti a on 3,5 ja kulma  . Laske kateetti b.
  7. Kolmion kateetti a on 4,1 ja kateetti b on 4,4. Laske kulma  .
  8. Kolmion hypotenuusa c on 11,3 ja kateetti a on 1,9. Laske kulma  .

  Kolmioiden yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys muokkaa

 •  .   Laske sivun e pituus. Sivu e on sivun b vastinsivu.
  1. Ovatko kaksi suorakulmaista kolmiota ABC ja AED yhdenmuotoiset, entä yhtenevät? A ei ole suora kulma. E ja C ovat samankohtaisia kulmia. Mallikuvio

  Sini- ja kosinilause muokkaa

   
  Tehtävät perustuvat viereiseen teräväkulmaiseen kolmioon.
 •   Laske kulma  
  1.   Laske sivu b.
  2.   Laske kulma  
  3.  . Laske sivu a.
  4. Kolmion sivut ovat a = 4, b = 5 ja c = 6. Laske sivua a vastaava kulma.

  Vastaukset muokkaa

  Vastauksissa voi olla virheitä.

  1. 8,6
  2. 9,8
  3. 7,6
  4. 41,0
  5. 5,6 tai 4,6
  6. ei ole
  7. on
  8. ei mahdu
  9. mahtuu
  10.  
  11. 1, 0, -
  12. 3,5
  13. 4,6
  14. 8,0
  15. 3,1
  16. 4,2
  17.  
  18.  
  19.  
  20. Kolmiot ovat yhdenmuotoiset, mutta ei yhtenevät.
  21.  
  22. 3,5
  23.  
  24. 3,9
  25.