Musiikin taulukot/Soinnut sävellajeittain


Duurit

muokkaa
C-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C Dm Em F G Am B° (H°)
Nelisoinnut C6, Cmaj7 Dm7 Em7 F6, Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5 (Hm7♭5)


C♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C♯ D♯m E♯m F♯ G♯ A♯m B♯° (H♯°)
Nelisoinnut C♯6, C♯maj7 D♯m7 E♯m7 F♯6, F♯maj7 G♯7 A♯m7 B♯m7♭5 (H♯m7♭5)


D♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D♭ E♭m Fm G♭ A♭ B♭m (Bm)
Nelisoinnut D♭6, D♭maj7 E♭m7 Fm7 G♭6, G♭maj7 A♭7 B♭m7 (Bm7) Cm7♭5


D-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D Em F♯m G A Bm (Hm) C♯°
Nelisoinnut D6, Dmaj7 Em7 F♯m7 G6, Gmaj7 A7 Bm7 (Hm7) C♯m7♭5


D♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D♯ E♯m F𝄪m G♯ A♯ B♯m (H♯m) C𝄪°
Nelisoinnut D♯6, D♯maj7 E♯m7 F𝄪m7 G♯6, G♯maj7 A♯7 B♯m7 (H♯m7) C𝄪m7♭5


E♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E♭ Fm Gm A♭ B♭ (B) Cm
Nelisoinnut E♭6, E♭maj7 Fm7 Gm7 A♭6, A♭maj7 B♭7 (B7) Cm7 Dm7♭5


E-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E F♯m G♯m A B (H) C♯m D♯°
Nelisoinnut E6, Emaj7 F♯m7 G♯m7 A6, Amaj7 B7 (H7) C♯m7 D♯m7♭5


E♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E♯ F𝄪m G𝄪m A♯ B♯ (H♯) C𝄪m D𝄪°
Nelisoinnut E♯6, E♯maj7 F𝄪m7 G𝄪m7 A♯6, A♯maj7 B♯7 (H♯7) C𝄪m7 D𝄪m7♭5


F♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F♭ G♭m A♭m B𝄫 (B♭) C♭ D♭m E♭°
Nelisoinnut F♭6, F♭maj7 G♭m7 A♭m7 B𝄫6 (B♭6), B𝄫maj7 (B♭maj7) C♭7 D♭m7 E♭m7♭5


F-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F Gm Am B♭ (B) C Dm
Nelisoinnut F6, Fmaj7 Gm7 Am7 B♭6 (B6), B♭maj7 (Bmaj7) C7 Dm7 Em7♭5


F♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F♯ G♯m A♯m B (H) C♯ D♯m E♯°
Nelisoinnut F♯6, F♯maj7 G♯m7 A♯m7 B6 (H6), Bmaj7 (Hmaj7) C♯7 D♯m7 E♯m7♭5


G♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G♭ A♭m B♭m (Bm) C♭ D♭ E♭m
Nelisoinnut G♭6, G♭maj7 A♭m7 B♭m7 (Bm7) C♭6, C♭maj7 D♭7 E♭m7 Fm7♭5


G-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G Am Bm (Hm) C D Em F♯°
Nelisoinnut G6, Gmaj7 Am7 Bm7 (Hm7) C6, Cmaj7 D7 Em7 F♯m7♭5


G♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G♯ A♯m B♯m (H♯m) C♯ D♯ E♯m F𝄪°
Nelisoinnut G♯6, G♯maj7 A♯m7 B♯m7 (H♯m7) C♯6, C♯maj7 D♯7 E♯m7 F𝄪m7♭5


A♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A♭ B♭m (Bm) Cm D♭ E♭ Fm
Nelisoinnut A♭6, A♭maj7 B♭m7 (Bm7) Cm7 D♭6, D♭maj7 E♭7 Fm7 Gm7♭5


A-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A Bm (Hm) C♯m D E F♯m G♯°
Nelisoinnut A6, Amaj7 Bm7 (Hm7) C♯m7 D6, Dmaj7 E7 F♯m7 G♯m7♭5


A♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A♯ B♯m (H♯m) C𝄪m D♯ E♯ F𝄪m G𝄪°
Nelisoinnut A♯6, A♯maj7 B♯m7 (H♯m7) C𝄪m7 D♯6, D♯maj7 E♯7 F𝄪m7 G𝄪m7♭5


B♭-duuri (B-duuri)
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B♭ (B) Cm Dm E♭ F Gm
Nelisoinnut B♭6 (B6), B♭maj7 (Bmaj7) Cm7 Dm7 E♭6, E♭maj7 F7 Gm7 Am7♭5


B-duuri (H-duuri)
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B (H) C♯m D♯m E F♯ G♯m A♯°
Nelisoinnut B6 (H6), Bmaj7 (Hmaj7) C♯m7 D♯m7 E6, Emaj7 F♯7 G♯m7 A♯m7♭5


B♯-duuri (H♯-duuri)
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B♯ (H♯) C𝄪m D𝄪m E♯ F𝄪 G𝄪m A𝄪°
Nelisoinnut B♯6 (H♯6), B♯maj7 (H♯maj7) C𝄪m7 D𝄪m7 E♯6, E♯maj7 F𝄪7 G𝄪m7 A𝄪m7♭5


C♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C♭ D♭m E♭m F♭ G♭ A♭m B♭° (B°)
Nelisoinnut C♭6, C♭maj7 D♭m7 E♭m7 F♭6, F♭maj7 G♭7 A♭m7 B♭m7♭5 (Bm7♭5)

Mollit

muokkaa
  • ♭III ja ♭VII luonnollisen asteikon mukaiset
  • ♭III+, V:n duuri ja VII° harmonisen asteikon mukaiset
  • Nousevan melodisen mollin mukaisia ovat I6 ja VI°
  • Samassa sävellyksessä voi käyttää eri asteikkojen mukaisia sointuja[1]
c-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Cm E♭ E♭+ Fm Gm G A♭ B♭ (B) B° (H°)
Nelisoinnut Cm6, Cm7, Cmmaj7 Dm7♭5 E♭maj7 E♭maj7♯5 Fm6, Fm7, F7 Gm7 G7 A♭maj7 A°7 B♭7 (B7) B°7 (H°7)


c♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut C♯m D♯° E E+ F♯m G♯m G♯ A A♯° B (H) B♯° (H♯°)
Nelisoinnut C♯m6, C♯m7, C♯mmaj7 D♯m7♭5 Emaj7 Emaj7♯5 F♯m6, F♯m7, F♯7 G♯m7 G♯7 Amaj7 A♯°7 B7 (H7) B♯°7 (H♯°7)


d♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut D♭m E♭° F♭ F♭+ G♭m A♭m A♭ B𝄫 (B♭) B♭° (B°) C♭
Nelisoinnut D♭m6, D♭m7, D♭mmaj7 E♭m7♭5 F♭maj7 F♭maj7♯5 G♭m6, G♭m7, G♭7 A♭m7 A♭7 B𝄫maj7 (B♭maj7) B♭°7 (B°7) C♭7 C°7


d-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Dm F F+ Gm Am A B♭ (B) B° (H°) C C♯°
Nelisoinnut Dm6, Dm7, Dmmaj7 Em7♭5 Fmaj7 Fmaj7♯5 Gm6, Gm7, G7 Am7 A7 B♭maj7 (Bmaj7) B°7 (H°7) C7 C♯°7


d♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut D♯m E♯° F♯ F♯+ G♯m A♯m A♯ B (H) B♯° (H♯°) C♯ C𝄪°
Nelisoinnut D♯m6, D♯m7, D♯mmaj7 E♯m7♭5 F♯maj7 F♯maj7♯5 G♯m6, G♯m7, G♯7 A♯m7 A♯7 Bmaj7 (Hmaj7) B♯°7 (H♯°7) C♯7 C𝄪°7


e♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut E♭m G♭ G♭+ A♭m B♭m (Bm) B♭ (B) C♭ D♭
Nelisoinnut E♭m6, E♭m7, E♭mmaj7 Fm7♭5 G♭maj7 G♭maj7♯5 A♭m6, A♭m7, A♭7 B♭m7 (Bm7) B♭7 (B7) C♭maj7 C°7 D♭7 D°7


e-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Em F♯° G G+ Am Bm (Hm) B (H) C C♯° D D♯°
Nelisoinnut Em6, Em7, Emmaj7 F♯m7♭5 Gmaj7 Gmaj7♯5 Am6, Am7, A7 Bm7 (Hm7) B7 (H7) Cmaj7 C♯°7 D7 D♯°7


e♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut E♯m F𝄪° G♯ G♯+ A♯m B♯m (H♯m) B♯ (H♯) C♯ C𝄪° D♯ D𝄪°
Nelisoinnut E♯m6, E♯m7, E♯mmaj7 F𝄪m7♭5 G♯maj7 G♯maj7♯5 A♯m6, A♯m7, A♯7 B♯m7 (H♯m7) B♯7 (H♯7) C♯maj7 C𝄪°7 D♯7 D𝄪°7


f♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut F♭m G♭° A𝄫 A𝄫+ B𝄫m (B♭m) C♭m C♭ D𝄫 D♭° E𝄫 E♭°
Nelisoinnut F♭m6, F♭m7, F♭mmaj7 G♭m7♭5 A𝄫maj7 A𝄫maj7♯5 B𝄫m6 (B♭m6), B𝄫m7 (B♭m7), B𝄫7 (B♭7) C♭m7 C♭7 D𝄫maj7 D♭°7 E𝄫7 E♭°7


f-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Fm A♭ A♭+ B♭m (Bm) Cm C D♭ E♭
Nelisoinnut Fm6, Fm7, Fmmaj7 Gm7♭5 A♭maj7 A♭maj7♯5 B♭m6 (Bm6), B♭m7 (Bm7), B♭7 (B7) Cm7 C7 D♭maj7 D°7 E♭7 E°7


f♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut F♯m G♯° A A+ Bm (Hm) C♯m C♯ D D♯° E E♯°
Nelisoinnut F♯m6, F♯m7, F♯mmaj7 G♯m7♭5 Amaj7 Amaj7♯5 Bm6 (Hm6), Bm7 (Hm7), B7 (H7) C♯m7 C♯7 Dmaj7 D♯°7 E7 E♯°7


g♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut G♭m A♭° B𝄫 (B♭) B𝄫+ (B♭+) C♭m D♭m D♭ E𝄫 E♭° F♭
Nelisoinnut G♭m6, G♭m7, G♭mmaj7 A♭m7♭5 B𝄫maj7 (B♭maj7) B𝄫maj7♯5 (B♭maj7♯5) C♭m6, C♭m7, C♭7 D♭m7 D♭7 E𝄫maj7 E♭°7 F♭7 F°7


g-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Gm B♭ (B) B♭+ (B+) Cm Dm D E♭ F F♯°
Nelisoinnut Gm6, Gm7, Gmmaj7 Am7♭5 B♭maj7 (Bmaj7) B♭maj7♯5 (Bmaj7♯5) Cm6, Cm7, C7 Dm7 D7 E♭maj7 E°7 F7 F♯°7


g♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut G♯m A♯° B (H) B+ (H+) C♯m D♯m D♯ E E♯° F♯ F𝄪°
Nelisoinnut G♯m6, G♯m7, G♯mmaj7 A♯m7♭5 Bmaj7 (Hmaj7) Bmaj7♯5 (Hmaj7♯5) C♯m6, C♯m7, C♯7 D♯m7 D♯7 Emaj7 E♯°7 F♯7 F𝄪°7


a♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut A♭m B♭° (B°) C♭ C♭+ D♭m E♭m E♭ F♭ G♭
Nelisoinnut A♭m6, A♭m7, A♭mmaj7 B♭m7♭5 (Bm7♭5) C♭maj7 C♭maj7♯5 D♭m6, D♭m7, D♭7 E♭m7 E♭7 F♭maj7 F°7 G♭7 G°7


a-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Am B° (H°) C C+ Dm Em E F F♯° G G♯°
Nelisoinnut Am6, Am7, Ammaj7 Bm7♭5 (Hm7♭5) Cmaj7 Cmaj7♯5 Dm6, Dm7, D7 Em7 E7 Fmaj7 F♯°7 G7 G♯°7


a♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut A♯m B♯° (H♯°) C♯ C♯+ D♯m E♯m E♯ F♯ F𝄪° G♯ G𝄪°
Nelisoinnut A♯m6, A♯m7, A♯mmaj7 B♯m7♭5 (H♯m7♭5) C♯maj7 C♯maj7♯5 D♯m6, D♯m7, D♯7 E♯m7 E♯7 F♯maj7 F𝄪°7 G♯7 G𝄪°7


b♭-molli (b-molli)
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut B♭m (Bm) D♭ D♭+ E♭m Fm F G♭ A♭
Nelisoinnut B♭m6 (Bm6), B♭m7 (Bm7), B♭mmaj7 (Bmmaj7) Cm7♭5 D♭maj7 D♭maj7♯5 E♭m6, E♭m7, E♭7 Fm7 F7 G♭maj7 G°7 A♭7 A°7


b-molli (h-molli)
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Bm (Hm) C♯° D D+ Em F♯m F♯ G G♯° A A♯°
Nelisoinnut Bm6 (Hm6), Bm7 (Hm7), Bmmaj7 (Hmmaj7) C♯m7♭5 Dmaj7 Dmaj7♯5 Em6, Em7, E7 F♯m7 F♯7 Gmaj7 G♯°7 A7 A♯°7


b♯-molli (h♯-molli)
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut B♯m (H♯m) C𝄪° D♯ D♯+ E♯m F𝄪m F𝄪 G♯ G𝄪° A♯ A𝄪°
Nelisoinnut B♯m6 (H♯m6), B♯m7 (H♯m7), B♯mmaj7 (H♯mmaj7) C𝄪m7♭5 D♯maj7 D♯maj7♯5 E♯m6, E♯m7, E♯7 F𝄪m7 F𝄪7 G♯maj7 G𝄪°7 A♯7 A𝄪°7


c♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut C♭m D♭° E𝄫 E𝄫+ F♭m G♭m G♭ A𝄫 A♭° B𝄫 (B♭) B♭° (B°)
Nelisoinnut C♭m6, C♭m7, C♭mmaj7 D♭m7♭5 E𝄫maj7 E𝄫maj7♯5 F♭m6, F♭m7, F♭7 G♭m7 G♭7 A𝄫maj7 A♭°7 B𝄫7 (B♭7) B♭°7 (B°7)

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
  1. Aarre Joutsenvirta & Jari Perkiömäki: Kolmisoinnut Musiikinteoria 1. Sibelius-akatemia. Viitattu 2.10.2018.