Avaa päävalikko

Wikikirjasto β

Peruskoulun englannin kieli

Sisällysluettelo

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteetMuokkaa

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6Muokkaa

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kultuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia.

T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä.

T4 Ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa.

Kielenopiskelutaidot

T5 Tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen.

T6 Ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

T7 Ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta.

T8 Rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja.

T9 Tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

T10 Ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

T11 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9Muokkaa

RakenteetMuokkaa

3.luokkaMuokkaa

AakkosetMuokkaa

Study

Kuuntele aakkoslaulu ja laula mukana: Aakkoslaulu

Practice

Aakkosten harjoittelua Perunakellarissa

Lisää aakkosten harjoittelua Perunakellarissa

KysymyksiäMuokkaa

Study

Practice

Kysymyssanoja Perunakellarissa

PreesensMuokkaa

Yksikkö- ja monikkoMuokkaa

Study

Practice

Monikkoja Perunakellarissa

Artikkelit a ja anMuokkaa

AdjektiivejaMuokkaa

4.luokkaMuokkaa

5.luokkaMuokkaa

6.luokkaMuokkaa

7.luokkaMuokkaa

8.luokkaMuokkaa

9.luokkaMuokkaa

SanastoMuokkaa

3.luokkaMuokkaa

AikaMuokkaa

Study


Practice Viikonpäiviä Perunakellarissa

HarrastuksiaMuokkaa

Urheilusanoja Perunakellarissa

EläimiäMuokkaa

JuhlapäiviäMuokkaa

Maita ja kieliäMuokkaa

RuokaMuokkaa

Ruokasanoja Perunakellarissa

SääMuokkaa

4.luokkaMuokkaa

5.luokkaMuokkaa

6.luokkaMuokkaa

7.luokkaMuokkaa

8.luokkaMuokkaa

9.luokkaMuokkaa

YmpäristöMuokkaa

  1. 1. sanastoharjoittelua Quizzletissä , practice vocabulary in Quizzlet
    https://quizlet.com/112955629/english-sanasto-vocabulary-environment-flash-cards/

Oppimaan oppiminenMuokkaa

OpiskeluvinkkejäMuokkaa

Sanavaraston kasvattaminen

Sanojen luokittelu: Sanastojen värikoodaus (esim. verbit punaisella, adjektiivit sinisellä), sanojen ryhmittely aihepiireittäin, käsitekartat.

Muistisäännöt: Hassut muistisäännöt.

Soveltaminen: Keksi omia lauseita tai kirjoita hauska tarina. Lue lauseita ääneen.

Kirjoittaminen: Kirjoita sanoja vihkoon tai muistilappuihin. Sano sanat ääneen.

Selittäminen: Keksi sanoille selityksiä tai kuvailuja (Alias-tyyliin).

Riimittely: Minimiparien harjoittelu (cat-rat-sat-hat).

Kuvat: Yhdistä sanat kuviin tai piirrä omia kuvia.

Testit: Pyydä kaveria tekemään sinulle sanakoe tai käytä valmiita ohjelmia ja sovelluksia (esim. Quizlet)

Rakenteet haltuun

Ymmärrä ja tule ymmärretyksi

Kuullun ymmärtäminen

Luetun ymmärtäminen

Ennakoi - lue - muistele.

Suullinen kielitaito

ItsearviointiMuokkaa

Tarkkaile omaa kehitystäsi. Arvioi ja muuta opiskelutapojasi.

Kielisalkku

LähteetMuokkaa

  1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tiedot