Python on monipuolinen tulkattava ohjelmointikieli, joka on alun perin kehitetty yhdistämään skriptikielten ja tavanomaisten ohjelmointikielten hyvät puolet. Pythonia pidetään helppona oppia sen yksinkertaisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia. Monet suosittelevat sitä ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Pythonia on usein verrattu sellaisiin kieliin kuin Perl, Java, Ruby, Tcl ja Scheme.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:

Pythonista on yleisessä käytössä kaksi eri versiota, vanhempi Python 2 ja uudempi Python 3. Python 3:n ei ole täysin yhteensopiva vanhemman Python 2:n kanssa. Tämän vuoksi Pythonista on kaksi erillistä kirjaa Python 2 ja Python 3.

Esimerkiksi useissa Linux-jakeluissa on erikseen Python 2 (ajotiedosto python) ja Python 3 (ajotiedosto python3) (tilanne: 2013).