Python on monipuolinen tulkattava ohjelmointikieli, joka on alun perin kehitetty yhdistämään skriptikielten ja tavanomaisten ohjelmointikielten hyvät puolet. Pythonia pidetään helppona oppia sen yksinkertaisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia. Monet suosittelevat sitä ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Pythonia on usein verrattu sellaisiin kieliin kuin Perl, Java, Ruby, Tcl ja Scheme.

Tämä kirja käsittelee Python-ohjelmointikielen versiota 3. Koska 3. versio ei ole täysin yhteensopiva 2. version kanssa on siitä oma kirjansa Python 2.

Kirjoitussuunitelma

muokkaa
 1. Kopioidaan sisältö Python 2 -kirjasta päivittäen se Python 3 -muotoon sisällysluettelon mukaan edeten.
 2. Englanninkielisestä python kirjasta voisi ottaa vinkkiä sisällön täydentämiseen.

Sisällys

muokkaa
 1. Johdanto
  1. Yleistä
  2. Syntaksi
  3. Operaattorit
  4. Ohjelman luonti
  5. Python-tulkki
  6. Interaktiivinen Python-tulkki
 2. Tietotyypit ja tietorakenteet
  1. Luvut
  2. Merkkijonot (string)
  3. Lista (list)
  4. Monikko (tuple)
  5. Sanakirja (dict)
  6. Joukko (set)
 3. Ohjausrakenteet
  1. if-lause
  2. while-silmukka
  3. for-silmukka
  4. Virheidenhallinta
  5. Ohjelman lopettaminen
 4. Muut kielen rakenteet
  1. Funktio
  2. Luokka
  3. Moduuli
  4. Pakkaus
 5. Syöte ja tulostus
  1. Tulostus standarditulostukseen
  2. Standardisyötteestä lukeminen
  3. Tiedosto
  4. Komentoriviargumentit
 6. Vianetsintä
  1. assert ja debug-lohko
  2. Debuggeri pdb
 7. Lisää sekvenssityypeistä
  1. Listan, sanakirjan, joukon ja generaattorin luominen kuvailemalla (list comprehension)
  2. Listan, monikon tai joukon purkaminen muuttujiin
 8. Lisää funktioista
  1. Sisäiset funktiot
  2. Korkeamman asteen funktiot
  3. Generaattorifunktiot
 9. Lisää luokista
  1. Iteraattorit
  2. Operaattoreiden kuormittaminen
  3. Säiliö
  4. Kontekstimanageri
 10. Graafinen käyttöliittymä
  1. GUI
 11. Harjoitustehtäviä
  1. Hello, world!
  2. Wikishakkisivu
 12. Lisätiedot ja lähteet
  1. Aiheesta muualla