85,4 Hz on taajuus, jota käytetään mm. CTCSS-aliäänikohinasalvan taajuutena.