Radiotaajuuskirja/Aluskanavat

Alusten sisäiseen radioliikenteeseen varatut kanavat ovat kansainvälisesti Radio Regulations-säännöstön kohdan 5.287 perusteella varattu alusten sisäiseen viestintään. Mainitut kanavat ovat UHF-taajuusalueella ja eivät kuulu meri-VHF-radioon. Käyttötarkoitus on hieman erilainen kuin meri-VHF:llä. Meri-VHF on pääsääntöisesti turvallisuusradio kun taas aluskanavat on tarkoitettu aluksen miehistön ja satamahenkilökunnan työn sujuvoittamiseen. Meri-VHF:n kanavista heikkotehoiset kansikanavat 15 ja 17 muistuttavat aluskanavia luonteeltaan.

Ominaisuudet

muokkaa
  • Kanavia käytetään yleensä käsiradioilla ja kiinteät asennukset eivät ole yhtä yleisiä kuin meri-VHF-laitteilla
  • Maksimi lähetysteho on 1 tai 2 W taajuudesta riippuen
  • Edellämainituista syistä johtuen aluskanavat kuuluvat yleensä vain muutamien kilometrien säteellä aluksesta, huomattavasti huonommin kuin meri-VHF
  • Kanavilla lähetetään analogisen puheen lisäksi digitaalista puhetta (yleensä DMR) ja hakulaiteviestejä
  • Osa kanavista voi olla niin simpleksi kuin dupleksikäytössä
  • Aluskanavilla ei ole virallista numerointia

Kanavaluettelo

muokkaa

Aluskanavat jakautuvat kolmeen taajuusryhmään. Keskimmäisen taajuusryhmän kanavilla on aluskäytön lisäksi sallittu autokoulukäyttö.

457 MHz:n 25 kHz-kanavat:

taajuus (MHz) teho (W) kanavaväli (kHz) autokoulukäyttö dupleksin suunta
457,525 2 25 ei TX
457,550 2 25 ei TX
457,575 2 25 ei TX
457,600 2 25 ei TX

457 MHz:n 12,5 kHz-kanavat:

taajuus (MHz) teho (W) kanavaväli (kHz) autokoulukäyttö dupleksin suunta
457,5375 2 12,5 ei TX
457,5625 2 12,5 ei TX

458 MHz:n 25 kHz-kanavat:

taajuus (MHz) teho (W) kanavaväli (kHz) autokoulukäyttö dupleksin suunta
458,600 1 (autok. 5) 25 kyllä vain simpleksi
458,625 1 (autok. 5) 25 kyllä vain simpleksi
458,725 1 (autok. 5) 25 kyllä vain simpleksi
458,800 1 (autok. 5) 25 kyllä vain simpleksi

467 MHz:n 25 kHz-kanavat:

taajuus (MHz) teho (W) kanavaväli (kHz) autokoulukäyttö dupleksin suunta
467,525 2 25 ei RX
467,550 2 25 ei RX
467,575 2 25 ei RX
467,600 2 25 ei RX

467 MHz:n 12,5 kHz-kanavat:

taajuus (MHz) teho (W) kanavaväli (kHz) autokoulukäyttö dupleksin suunta
467,5375 2 12,5 ei RX
467,5625 2 12,5 ei RX