DD on lyhenne englanninkielisistä sanoista decimal degree. Se on tapa ilmoittaa paikkakoordinaatti jakamatta asteen osia 60-järjestelmän mukaisesti asteminuutteihin ja astesekunteihin. Siinä asteen osat ilmoitetaan tavallisina kymmenjärjestelmön desimaalaina. Suomessa desimaalieroitin on pilkku, mutta myös pistettä käytetään kirjoitetussa kielessä siksi, että pisteinen esitystapa käy suoraan kopioimalla matkapuhelinten karttaohjelmiin. Matkapuhelinten ilmoitustapa voi olla desimaalipisteinen ellei niitä ole esitetty kansallisesti ohjelmissa, millä karttoja käytetään.

Perinteinen esitystapa on ollut DMS, degrees, minutes and seconds.

Kolmas tapa on DDM. degrees and decimal minutes. Siinä sekunnit on muutettu minuuttiensa desimaaleiksi.

Radiotoiminnassa erityisesti melko suoraan etenevien VHF- ja UHF-aaltojen lähetyksisä suunnat voivat olla tärkeitä vastaanoton suunta-antennian, yleensä jagiantennien, oikeaksi suuntaamiseksi lähettimen suuntaan.