DME on lyhenne sanoista distance measuring equipment, etäisyydenmittausjärjestelmä. Se on ollut käytössä 1960-luvulta alkaen. [1]

  1. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78369/1_27_2002.pdf?sequence=1