Radiotaajuuskirja/DX-kuuntelu

DX-kuuntelu tarkoittaa kaukaisten yleisradioasemien kuuntelua. Kirjaimet DX tulevat englanninkielisestä käsitteestä distant-X eli etäinen-X, etäinen tuntematon tai jokin (yleis)radioasema. Suomen kielessä DX-kuuntelua kutsutaan myös kaukokuunteluksi.

Koska kaukokuuntelu on ollut yleensä keskittynyttä pitkien, keskipitkien ja lyhyieden yleisradioaaltojen kuunteluun, DX-kuuntelu, joka kohdistuu ultralyhyisiin aaltoihin, esimerkiksi 87,5 MHz:n ja 108,0 MHz:n alueen yleisradiolähetyksiin tavanomaisen kuuntelualueen ulkopuolelta, kutsutaan tätä ula-radion ja analogisen television lähetysten vastaanottoa FM-DX:ksi, koska ula-radio, päinvastoin kuin pitkien aaltojen, keskipitkien aaltojen ja lyhyiden aaltojen radiolähetykset, jotka ovat lähetetyt laajuus- eli amplitudimodulaatiolla, ovat lähetetyt taajuus- eli frekvenssimodulaatiolla, jonka englanninkielinen lyhenne on FM.

Modulaatiosta on tullut yleisradiovastaanottomissa aaltoalueen vertauskuva. FM tarkoittaa siksi 87,5 MHz - 108,0 MHz:n taajuusalueella olevaa yleisradiolähetystä ja AM muita yleisradiolähetyksiä pitkillä, keskipitkillä ja lyhyillä aalloilla kaupallisessa markkinointiviestinnässä. Modulaatio sinänsä on eri asia kuin aallonpituus, koska samaa modulaatiota voi esiintyä useilla aallonpituuksilla ja radioamatöörikäytössä samoilla aallonpituuksilla voidaan käyttää useita vaihtoehtoisia modulaatioita.

Pätevyystutkintoa ja radiolähetyslupaa edellyttämättömiin CB-radioihinkin on vakioitu neljä modulaatiota samalle 26,965 MHz - 27,405 MHz:n taajuusalueen 40 kanavalle: aikaisempi AM, FM, ja SSB, joka jakautuu USB:hen ja LSB:hen ja joista yleensä käytetään USB:ä.