ETA on lyhenne englanninkielisistä sanoista estimated time of arrival eli arvioitu saapumisaika. Tällä lyhenteellä ilmoitetaan aluksen arviotu saapumisaika satamaan mm. alusliikennepalvelussa vähintään 24 metriä pitkien alusten osalta. Samalla tavalla voidaan ilmoittaa myös saapuminen kanavasululle. Kansainvälisessä meriliikenteessä ajat ilmoitetaan UTC:nä, ei kansallisina aikoina.

Jos kuitenkin käytetään jotain muuta aikaa kuin UTC:ä, paikallista aikaa, on siitä ilmoitettava, jotta ilmoitusta ei pidetä UTC:nä annettuna. Suomen aika on Itä-Euroopan aika EET, East European Time, UTC +2h, ja Suomen kesäaika on Itä-Euroopan kesäaika EEST, East European Summer Time, UTC +3h.