ILS on lyhenne sanoista instrument landing system, mittaritarkkuuslähestymisjärjestelmä. Se on vakioitu standardiksi 1947. [1] TILS:iä, taktista ILS:ää, käytetään sotilaslentokoneissa.

  1. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78369/1_27_2002.pdf?sequence=1