Internet-radioiden käyttösovellusohjelmat
GNOME Internet Radio Locator
NRK Jazz
NRK Klassisk
NRK P1
NRK P1 Sørlandet
NRK P2
NRK P3
NRK P13
NRK Radio Alltid Nyheter
NRK Urørt

NRK on lyhenne Norsk rikskringkasting:sta, mikä tarkoittaa Norjan valtionyleisradiota.