Radiotaajuuskirja/POCSAG

POCSAG on henkilöhakulaitteiden dataliikennemuoto, erityisesti aikaisemmin matkapuhelimia ja niiden tekstiviestejä edeltäneeltä ajalta. Lyhenne tulee sanoista the Post Office Code Standardisation Advisory Group (postitoimistokoodin standardisoinnin neuvonantoryhmä).

POCSAG:lla voidaan antaa melko vähäisin voimavaroin massaviestejä suurella joukolle henkilöitä taskuvastaanottimiin. Siksi se sopii edelleen matkapuhelinverkosta riippumattomana tapana viesti mm. pelastustoimeen. POCSAG viestejä voi purkaa myös tietokoneella ilman varsinaista henkilöhakulaitteen vastaanotinta. Sitä kokeilevat mm. radioamatöörit.